Co je SJM? Platí ve všem „Co je moje, to je tvoje“?

Pokud právě plánujete svatbu, tak při přípravách téměř určitě narazíte na otázku, co je SJM a jak ho budete řešit. Některé páry si tuto otázku položí samy, jiných se zeptají jejich kamarádi, nebo rodiče a i když se nejedená o nejpříjemnější část svatebních příprav, je nutné na ni odpověď přesně a jednoznačně. SJM totiž představuje společné jmění manželů a stanovuje právní rámec, jak budete od svatby dále nakládat se svým majetkem.

Proč tedy SJM existuje a k čemu vlastně je? I když většina sňatků se uzavírá z lásky, někdy to bohužel nevyjde a společné manželství následně končí rozvodem. Za dobu manželství ale na vás bude právo často nahlížet jako na společnou jednotku. Ve zkratce se můžete řídit heslem, že v manželství platí, že „co je moje, to je tvoje“. Pokud máte šťastné manželství, nic vás netrápí a prožijete šťastně celý život, pak vás SJM nebude asi nikdy zajímat, v obráceném případě ale můžete být překvapeni tím, jak to vlastně se společným jměním manželů je.

SJM a majetek

Majetky a peníze by při plánování svatby neměly být nikdy tím hlavním, co budete řešit, ale je dobré si přiznat, že do manželství vstupuje vždy každý z páru s jiným jměním. Někdy jsou rozdíly nepatrné, jindy může jít o rozdíly značné. Jak k tomu tedy přistoupit?

Co je SJM? Společné jmění manželů – jde o právní úpravu společného nakládání s majetkem manželů

Pokud společným sňatkem začínáte novou kapitolu života, tak to pro vás bude takto fungovat. U SJM totiž platí, že co bylo každého z vás před svatbou, tak zůstává každému z vás. Až majetek, který jste pořídili společně, máte napůl. Nehledě na to, jestli jste jej napůl i platili, nebo náklady vynaložil jen jeden z partnerů.

Obecně platí, že v manželství se můžete řídit heslem „co je moje, to je tvoje“ u majetku, který jste nabyli po vaší svatbě.

Nejčastějším majetkem, který se v rámci SJM řeší, jsou samozřejmě nemovitosti. Pořízení vlastního bytu či domu je stále více nákladné a pro jednotlivce často nemožné. Proto si kolikrát pořizují páry své první společné bydlení právě až po svatbě, kdy už jsou i symbolicky připraveni k velkému závazku v podobě několikaleté hypotéky.

Co ale do SJM nepatří?

  • Věci sloužící k osobní potřebě jednoho z manželů
  • Věc, kterou jeden z manželů nabyl darem nebo dědictvím
  • Veškeré náhrady, které jeden z manželů nabyl jako nemajetkovou újmu
  • Vše, co jeden z manželů nabude jednáním se svým majetkem
  • Náhrady za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního vlastnictví

SJM a dluhy

Během manželství ale nemusíte nabývat jen společné jmění, ale samozřejmě také dluhy. U těch pak stejně jako u majetku platí, že druhý z manželů je zodpovědný za dluhy svého manžela či manželky a následné závazky je pak nucen vyrovnat. Dluhy jsou právě tím, co nejčastěji opravdu nepříjemně překvapí druhou stranu při rozvodovém řízení, proto je potřeba se chovat v manželství obezřetně a v případě podezření vše raději důsledně zkontrolovat.

předmanželská smlouva

I zde ale platí výjimky a druhý z manželů nikdy nenese odpovědnost za dluhy spojené s majetkem pouze jednoho z manželů, stejně tak jako za dluhy, které nezajišťují běžnou potřebu rodiny a ke kterým druhý z manželů neudělil souhlas.

Daňové výhody manželství

Největší „materiální“ výhodou SJM jsou poté pravděpodobně daňové výhody plynoucí ze společného soužití. Nejčastěji se tento benefit nazývá jako sleva na manžela či manželku a funguje tak, že v případě, kdy si jeden z manželů v kalendářním roce vydělá méně než 68 tisíc korun, může druhý z manželů uplatnit daňové zvýhodnění 24 840 Kč i na druhého z páru. To se může hodit zejména při mateřské.

Předmanželská smlouva

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete, aby sňatkem automaticky vzniklo také společné jmění manželů, je nutné sestavit předmanželskou smlouvu. V té je následně možné upravit nejrůznější právní parametry, které vás budou dále v životě provázet. Můžete tedy například určit, jak budete nakládat s majetkem, ale například i takové věci, jak budete postupovat v rámci případného rozvodového řízení. Ano, může se zdát vcelku nelogické před uzavřením manželství automaticky řešit případné podmínky rozvodu, ale nechceme nikoho soudit a každý má právo uzavřít přesně takovou předmanželskou smlouvu, na které se obě strany dohodnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *